αὐδάσει

αὐδά̱σει , αὐδάομαι
utter sounds
fut ind mp 2nd sg (doric aeolic)
αὐδά̱σει , αὐδάομαι
utter sounds
futperf ind mp 2nd sg (doric)
αὐδά̱σει , αὐδάω
utter sounds
aor subj act 3rd sg (epic doric aeolic)
αὐδά̱σει , αὐδάω
utter sounds
fut ind mid 2nd sg (doric aeolic)
αὐδά̱σει , αὐδάω
utter sounds
fut ind act 3rd sg (doric aeolic)
αὐδά̱σει , αὐδάω
utter sounds
futperf ind mp 2nd sg (doric)
αὐδά̱σει , αὐδάω
utter sounds
futperf ind act 3rd sg (doric)
αὐδάζομαι
cry out
aor subj act 3rd sg (epic)
αὐδάζομαι
cry out
fut ind mid 2nd sg
αὐδάζομαι
cry out
fut ind act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • CAPISTRUM — quô boves capistrari soliti, Hebr. Gap desc: Hebrew vel Gap desc: Hebrew Graece φιμὸς vocatur. Hinc Deuteron. c. 25. v. 4. Bovem triturantem non capistrabis, Graece οὐ φιμώσεις, redditur ab Apostolo 1. Corinth. c. 9. v. 9. Nempe inhumanum omnino …   Hofmann J. Lexicon universale

  • MEMORIA — I. MEMORIA fons mirus, de quô sic Plinius; l. 4. c. 7. In Boeotiâ ad Trophonium, iuxta fluv. Orchomenum, duo sunt fontes, quorum alter memoriam, alter oblivionem adfert, inde nominibus inventis. II. MEMORIA inter Numina Veterum. Vide supra Dii;… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.